Videomarknadsföring –
vägen till bättre affärer med video!

Vad är videomarknadsföring?

Dina kunders köpbeteende har förändrats avsevärt de senaste fem till tio åren. Idag gör de 70% av sin köpresa på webben oavsett om det är B2B eller B2C.
Det ställer nya krav på dig och ditt företag att anpassa dig efter dina kunders beteende för att inte bli lämnad på efterkälken av dina konkurrenter.

Du måste vara sökbar och intressant på webben

För att bli funnen på webben så gäller det att vara sökbar för de ord och fraser dina potentiella kunder söker på.

Du måste skapa intressant och hjälpsamt innehåll, för att kunna leverera det de söker, precis när de söker efter det.

Detta för att utbilda och underlätta för dina ”prospects” i deras köpprocess – för att förflytta dem på sin köpresa – till att slutligen konvertera och bli dina kunder.

Hur gör du det?

Vi  video!

Video är det kraftfullaste mediet vi har till hands i vår verktygslåda idag och både Google och Facebooks algoritmer främjar användandet av video. Följden blir att video ger bättre sökresultat, har högre konverteringsgrad och engagerar användarna mer än någon annan form av media.

Att användandet av video skulle minska framöver finns det inga tecken på. Cisco förutspår att 2019 kommer 80% av all trafik på webben att vara video.

Digitala kanaler som jobbar i synergi

Hur ska du då lyckas med din digitala marknadsföring? Frågar du experterna så säger någon att du ska ha en sökmotoroptimerad och mobilanpassad webb, en annan säger att du behöver satsa på sociala medier, en tredje föreslår e-mailmarknadsföring och ytterligare någon säger att du ska blogga och att du ska annonsera via t ex Google Adwords och Facebook. Så vem har rätt?

Sanningen är den att du behöver en kombination av dem, beroende på vem du vill nå ut till, samt en strategi som definerar hur du kopplar samman alla dina digitala kanaler så att de jobbar i synergi med varann.

Oavsett vilka kanaler du är aktiv i, använder du video i respektive kanal så får du ett betydligt större genomslag och ökar dina chanser att nå ut mångfalt då:

Videomarknadsföring

Vad är då videomarknadsföring? Videomarknadsföring bygger på att skapa och distribuera värdefullt och relevant videoinnehåll till din målgrupp med målet att attrahera, informera och konvertera dina besökare till kunder.

I videomarknadsföring används video för att strategiskt lyfta ditt varumärke, din produkt eller tjänst. Kraften i det rörliga mediet kompletteras det med den digitala marknadsföringens möjligheter att prickskjuta och analysera utfallet av dina videos.

Det huvudsakliga syftet med videomarknadsföring är att nå ut till rätt person, i rätt tid och rätt kanal med ett relevant budskap, i form av video.

“Old school” vs “New school”

Det är fortfarande vanligt att man – när en video ska skapas – fokuserar enbart på produktionen.

Att man börjar direkt med det kreativa arbetet, utan att vare sig strategi eller taktik är på plats.

Vill du ha avkastning på din videoinvestering så måste du först definiera din övergripande strategi och din taktik dvs hur du i detalj ska ta dig från start till mål.

Vill du veta mer om videomarknadsföring?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

1. Allt börjar med strategi

För att lyckas med din videomarknadsföring så måste du börja med strategi. Strategin är den övergripande planen och din ”road map” från start till mål.

Här sätter du dina mål och delmål och vad du mäter din framgång med.
Vi tittar på vilka din målgrupp består av och vart på köpresan de befinner sig. Slutligen bestämmer vi vilken typ av video som ska produceras och vart den ska distribueras för att nå målet.

2. Taktik – hur når du dina mål?

När strategin är bestämd då gäller det att definiera på detaljnivå hur du ska nå fram till målet som satts i strategin. Det är det som är taktiken.

I taktikfasen ser du över alla de digitala kanalerna som du behöver för att sprida ditt videobudskap. Du ser över SEO, dina sociala plattformar, dina landningssidor, och din e-mailmarknadsföring utifrån vad målet är. Det är även där du ser om du behöver stärka upp med annonsering för att nå ut.

3. Videoproduktion – där skapar du magin

Slutligen när strategi och taktik är definierad så är det dags – för det kreativa arbetet – att producera filmens innehåll baserat på vad som framkommit i strategin och taktiken.

Produktionen handlar om att i detaljnivå sätta beståndsdelarna i filmen. Allt ifrån t ex manus, storyboard, ljussättning, kameravinklar, redigering, ljud och musik mm.

Alla tre delarna behövs och är beroende av varandra. Med strategi, taktik och teknik på plats så lägger du grunden för att lyckas med din videomarknadsföring.

Saknas någon del så är chansen väldigt stor att du inte kommer i närheten av de mål du sätter upp. I värsta fall är det att slänga pengarna i sjön.

Din målgrupp och vart på köpresan de befinner sig:

Du kan ha olika mål med din digitala marknads- och videomarknadsföring. Det kan exempelvis vara att öka kännedomen om ditt varumärke, att du ska locka nya ”leads”, att öka engagemanget hos dina besökare eller få dem att ta steget över till att bli dina kunder.

För att lyckas med det behöver du förstå dina kunder bättre. Du behöver veta hur medveten besökaren är om ditt varumärke och du behöver veta vart den potentiella kunden befinner sig på sin köpresa.

Inom digital marknadsföring används ofta en process som benämns ”säljtratten” eller ”sales funnel” för att beskriva konsumentens köpresa i ett antal fördefinerade steg. Processen bygger på marknadsmodellen AIDA; Attention, Interest, Decision och Action.

Vart dina ”prospects” befinner sig på köpresan styr vilken typ av video du skapar och hur den ska distribueras.

It’s all in the numbers

När strategin och taktiken är satt, videon producerad och slutligen distribuerad så är det dags att mäta hur din video presterar. Vanligtvis görs det i t ex YouTubes analysverktyg eller i Google Analytics.

Målen du sätter i strategin bestämmer hur du mäter framgång. En videos data kan avslöja intressant statistik om dina besökare och kan hjälpa dig bli mer effektiv i ditt säljarbete.

  •     Når du målen du satte upp i strategifasen?
  •     Vad funkar och vad funkar mindre bra?
  •     Finns det utrymme för förbättringar längs vägen?

“Return of investment”

Video är den hemliga ingrediensen som kan fånga dina potentiella kunders uppmärksamhet och förvandla den till ROI, men bara om den implementeras på rätt sätt. Det betyder att alla tre hörnstenarna – strategi, taktik och produktion måste vara på plats för att garantera att din videomarknadsföring lyckas.

Anymotion har utarbetat en metod i fyra steg
för att garantera ett effektivare resultat med dina videos.