Skapa effektivare video tillsammans med oss

Din strategiska partner.

Anymotion är en modern ”one stop shop” för rörlig kommunikation. Vi är experter inom videomarknadsföring dvs hur man använder video – strategiskt och målinriktat – i digitala kanaler.

Vi arbetar i nära samarbete med dig som partner.
Vi fokuserar på mätbara resultat för att generera affärsnytta för dig och ditt företag. Det gör vi genom att skapa och distribuera värdefullt och relevant videoinnehåll med målet att attrahera, engagera och konvertera dina potentiella kunder.

Vi hjälper dig hela vägen från strategi och kartläggning via produktion, distribution och till att slutligen följa upp och mäta utfallet av dina videos.

Alla steg är en viktig del i den överhängande planen för att nå framgång och det finns inga genvägar.

Följ med oss på resan till att skapa effektivare rörlig kommunikation – tillsammans!

Vår arbetsmodell.

För att garantera att du får större uppmärksamhet, bättre ”leads” och fler kunder med video, så har vi arbetat fram en metod i fyra steg för att garantera ett effektivare resultat.

De fyra stegen är:

  • Strategi
  • Produktion
  • Distribution
  • Analys.

Så följ med oss på resan till att skapa effektivare rörlig kommunikation – tillsammans!

Strategi

I strategifasen börjar vi att definiera dina mål och vad du vill uppnå med din videomarknadsföring.

Strategifasen är väsentlig och ligger till grund för de fortsatta stegen i vår arbetsmetod.

Målet kan t ex vara:

  • att öka medvetenheten runt ditt varumärke
  • att generera fler ”leads”
  • att konvertera fler kunder

Utifrån målet bestämmer vi:

  • Vilken typ av innehåll som ska skapas
  • När, var och hur innehållet ska distribueras
  • Vilka variabler vi mäter framgången med

Produktion

I produktionsfasen skapar vi det innehåll som definierats i strategin och det är här magin skapas.

Produktionen är uppdelad i ett flertal olika steg som t ex manus, storyboard, design, filmning, animation, voice over, post produktion, ljudbearbetning mm

För att säkerställa att vi når de uppsatta målen så använder vi oss av väl beprövade ramverk för vårt manusskrivande. När manus godkänts av dig så tar vi fram en enklare storyboard för att visuellt beskriva handlingen i videon.

Vi filmar eller animerar beroende på vilket typ av film vi ska producera. Slutligen redigerar vi, skapar specialeffekter, producerar motion graphics, färgkorrigerar och mixar ljudet.

 

Allt för att garantera ett professionellt slutresultat.

Distribution

Ska din video existera på din webb, på YouTube, på Facebook eller i andra sociala medier?

I distributionsfasen levererar vi det innehåll som skapats. Allt enligt den distributionsplan som vi tagit fram i strategifasen. Här säkerställer vi att ”rätt” kund får ”rätt” film vid ”rätt” tidpunkt och i ”rätt” kanal.

Om videon behöver lite extra ”boost” för att snabbt nå ut till rätt tittare, så ser vi på olika annonseringslösningar som garanterar att din video når resultat.

Hur kommer jag igång?
Boka en kostnadsfri strategiworkshop!

Vi på Anymotion

Anna Hoflin

PROJEKTLEDARE

0762-35 52 09
anna@anymotion.se

Thomas Hoflin

VIDEOMARKNADSFÖRINGSSTRATEG

070-285 65 95
thomas@anymotion.se