I takt med den ökade digitaliseringen så har vårt köpbeteende förändrats avsevärt, bara de senaste fem till tio åren. Allt fler affärer görs på nätet och 2016 handlade ca 67% av svenskarna regelbundet på webben*.

*Rapport om svenskarnas näthandel

Idag gör dina potentiella kunder 70% av sin köpresa på webben oavsett om det är B2B eller B2C.

Det ställer nya större krav på dig och ditt företag – att anpassa dig efter deras beteende – för att inte bli lämnad på efterkälken av dina konkurrenter.

Du måste vara sökbar och intressant på webben

För att bli funnen på webben så gäller det att vara sökbar för de ord och fraser dina potentiella kunder söker på.

Du måste skapa intressant och hjälpsamt innehåll, för att kunna leverera det de söker, precis när de söker efter det.

Detta för att utbilda och underlätta för dina ”prospects” i sin köpprocess – för att förflytta dem på sin köpresa – till att slutligen konvertera och bli dina kunder.

Du har 8 sekunder på dig att fånga läsaren

Den genomsnittliga koncentrationsförmågan hos en guldfisk är nio sekunder.

Enligt en ny studie* från Microsoft – som fokuserar på effekten som en ökad digitaliserad livsstil har på hjärnan – så tappar vi människor i allmänhet koncentrationen efter åtta sekunder.

Det ställer oss inför nya utmaningar – hur kan vi fånga uppmärksamheten?

*Mer om studien här

Video som ”attention hack”

Med enbart text är det svårt att fånga människors uppmärksamhet men med video så ökar chanserna avsevärt. Vi människor är visuella varelser och vi lär oss bättre och snabbare via visuella intryck.

Vi bearbetar information 60.000 gånger snabbare genom att se på video än genom att läsa text. Det säger en hel del om styrkan i video då vi aktiverar fler sinnen och på så sätt tar in intryck och lär oss snabbare

Video rankar dig högre i sökningar

Behöver du video?

Video är bra för att skapa uppmärksamhet och engagera dina besökare med, men behöver du video i din marknadsföring? Nej, men du behöver ”return of investment” på dina marknadsföringsinsatser och det kan video leverera, om det görs på rätt sätt.

Alldeles för många som skapar video utan att ha någon strategi som stödjer den vilket medför att både tid och pengar slösas bort. Även den mest välproducerade videon i världen är värdelös om den inte genererar ett betydande resultat för ditt företag.

För att säkerställa att dina videos levererar så krävs det att du jobbar långsiktigt, strategiskt och metodiskt för att uppnå dina mål. Det är där videomarknadsföring kommer in i bilden.

Videomarknadsföring – vad är det?

I videomarknadsföring används video för att strategiskt lyfta ditt varumärke, din produkt eller tjänst. Kraften i det rörliga mediet kompletteras det med den digitala marknadsföringens möjligheter att prickskjuta och analysera utfallet av dina videos.

Det huvudsakliga syftet med videomarknadsföring är att nå ut till rätt person, i rätt tid och rätt kanal med ett relevant budskap, i form av video. Så hur gör du det?

”Old school” vs ”New school”

Det är tyvärr fortfarande vanligt att när man ska ta fram en video enbart fokuserar på produktionen. Dvs att man börjar direkt med det kreativa arbetet med att producera, utan att vare sig strategi eller taktik är på plats. Sannolikheten för att du når ut med din video till rätt målgrupp försämras då avsevärt.

Vill du ha avkastning på din videoinvestering så måste du först definiera din övergripande strategi och din taktik dvs hur du i detalj ska ta dig från start till mål.

1. Allt börjar med strategi

För att lyckas med din videomarknadsföring så måste du börja med strategi. Strategin är den övergripande planen och din ”road map” från start till mål.

Här sätter du dina mål och delmål och vad du mäter din framgång med. Vi tittar på vilka din målgrupp är och vart på köpresan de befinner sig samt att vi slutligen bestämmer vilken typ av video som ska produceras och vart den ska distribueras för att nå målet.

2. Taktik – hur du når dina mål

När strategin är bestämd då gäller det att definiera på detaljnivå hur du ska nå fram till målet som satts i strategin. Det är det som är taktiken.

I taktikfasen ser du över alla de digitala kanalerna som du behöver för att sprida ditt videobudskap. Du ser över SEO, dina sociala plattformar, dina landningssidor, och din e-mailmarknadsföring utifrån vad målet är. Det är även där du ser om du behöver stärka upp med annonsering för att nå ut.

3. Videoproduktion – där skapar du magin

Slutligen när strategi och taktik är definierad så är det dags – för det kreativa arbetet – att producera den film baserat på vad som framkommit i strategin och taktiken.

Produktionen handlar om att i detaljnivå sätta beståndsdelarna i filmen. Allt ifrån t ex manus, storyboard, ljussättning, kameravinklar, redigering, ljud och musik mm.

Alla tre delarna behövs och är beroende av varandra. Med strategi, taktik och teknik på plats så har du lagt grunden för att lyckas med din videomarknadsföring.

Saknas någon del så är chansen väldigt stor att du inte kommer i närheten av de mål du satt upp. I värsta fall har du slängt pengarna i sjön.

It’s all in the numbers

När strategin och taktiken är satt, videon producerad och slutligen distribuerad så är det dags att börja mäta hur din video presterar. Vanligtvis görs det i t ex YouTubes analysverktyg eller i Google Analytics.

Målen du sätter i strategin bestämmer hur du mäter framgång men datan i en video kan avslöja intressant statistik om dina besökare och kan hjälpa dig bli mer effektiv i ditt säljarbete.

  • Når du målen du satte upp i strategifasen?
  • Vad funkar och vad funkar mindre bra?
  • Finns det utrymme för förbättringar längs vägen?

Beroende på vilka mål du satt upp så är det lite olika vilka mätvärden som är viktiga. Några viktiga mätdata att hålla ögonen på kan t ex vara:

  • Total plays: Antal spelningar din video får
  • Engagement: Antal procent av videon som en användare sett
  • Avarerage engagement: Antal procent av videon som setts i genomsnitt
  • Play Rate: Antal procent av besökarna som klickat på playknappen
  • Click-through-rate: Antal procent av tittarna som klickat sig vidare via en länk

”Return of Investment”

Video kan vara den hemliga ingrediensen som kan fånga dina potentiella kunders guldfiskliknande ”attention span” och förvandla den till ROI, men bara om den implementeras på rätt sätt. Det betyder att alla tre hörnstenarna – strategi, taktik och produktion måste vara på plats för att garantera att din videomarknadsföring lyckas.

Har du några frågor så kontakta mig gärna via PM, via mail thomas@anymotion.se eller på tel. 0702-85 65 95. Min profil här på LinkedIn.


Share This