Har du funnit hit antar jag att du är intresserad av att få bättre resultat med video?

Att jobba resultatorienterat borde i det närmaste vara en självklarhet, dels för att uppnå de mål du satt men även för att se om dina resultat förbättras över tid.

 

Resultat med din marknadsföring

Det gäller definitivt även med marknadsföring.

Ett första steg mot bättre resultat är att du ha ett tydligt slutmål som är ledstjärnan för allt du gör längs vägen, från start till mål.

Många ser marknadsföring som något som är dyrt för företaget och ser det snarare som en kostnad än som en investering.

Hur blir resultatet då?

För resultatet bör väl vara målet med din marknadsföring?

Att all marknadsföring banar vägen för försäljning och att du slutligen ser en avkastning på investeringen du gör – en ROI.

För målmedveten och resultatfokuserad marknadsföring ger ROI.

Hur gör du det? Och vart börjar du?

 

fa-resultat-anvand-video-som-en-boss

 

Video är ett av de bästa sätten att få resultat

Att använda video är ett bra första steg för att få resultat då:

  • Video ger bättre sökresultat
  • Video har en högre konverteringsgrad och
  • Video engagerar användarna mer än någon annan form av media.

12 anledningar till varför du bör använda video här.

Video i sig är trots det ingen ”be all, end all” lösning.

En video kan vara fantastisk men når den inte ut till rätt personer med rätt budskap så bli det antagligen inte det resultat du avsett.

Och då blir det en kostnad snarare än en investering.

Idag kräver vi att få rätt innehåll levererat direkt då vi efterfrågar det och i den kanal och på den plattform vi så önskar.

Att skapa en video och publicera på nätet och hoppas på den ska få viral spridning är ungefär lika sannolikt som att dra hem miljonvinsten på Lotto eller kanske t o m ännu mindre.

Vi kan i alla fall enas om att chanserna är mikroskopiska. Inte ett garanterat bra resultat m a o.

Att skapa bra resultat ställer krav på dig som innehållsleverantör.

Innehållet måste vara bra men du måste även ha strategier för hur det ska användas.

Om du ska jobba resultatdrivet med video så kräver det noggrant och strukturerat arbete.

 

SMART:ARE mål – ett första steg

Du måste såklart ha en målsättning med din video – ett affärsmässigt mål som är förankrat i både verksamheten och verkligheten och som helst är SMART dvs att det ska vara

  • Specific (Specifikt),
  • Measurable (Mätbart),
  • Attainable (Uppnåeligt),
  • Relevant (Relevant) och
  • Time based (Tidsbegränsat).

 

fa-resultat-anvand-video-som-en-boss-2

SMART-goals

 

Vad skulle kunna vara ett SMART-mål i din verksamhet?

Mål kan ju se så olika ut och kan vara t ex att få ett antal gilla i sociala medier eller att driva trafik till din webbsida.

Det är mål som kanske tilltalar fåfängan men de kanske inte genererar så mycket affärer i slutändan.

Mer konkreta mål kan vara att få flera ”leads” (potentiella kunder) eller helt enkelt nya kunder och affärer.

Olika mål kräver olika angreppssätt och metoder för att uppnå dem.

 

Förstå dina kunder och deras köpresa

För att förstå hur du ska nå dina olika mål så behöver du ha förståelse för att dina potentiella kunder befinner sig i olika faser i livet och är olika medvetna om ditt företag och dess varumärke.

Man kan kalla deras väg – från omedveten till att bli kund – för deras “köpresa” eller “Buyers Journey”.

För en kort visuell förklaring av “Buyers Journey” klicka på bilden eller här:

fa-resultat-anvand-video-som-en-boss-3B

För att nå resultat så krävs det att du förflyttar dina besökare längs köpresan till att slutligen bli dina kunder.

Det gör du med innehåll som är värdefullt för din besökare.

Du skapar värde för dina besökare och bygger på så sätt upp deras förtroende för dig.

Vart de befinner sig på köpresan ställer krav på vilken typ av innehåll (i det här fallet video) som är relevant och i vilken kanal och kontext innehållet levereras.

Köpresan är i de flesta fall en process som sker över tid.

I bland kan det gå snabbt och ibland tar det lite längre tid. Vanligtvis brukar man tala om åtta till tolv interaktioner eller kontaktpunkter för att få till en affär.

Hur kan du då säkerställa att du med hjälp av video kan förflytta dina potentiella kunder till att ta steget att till att slutligen bli kund.

 

”Sales funnel” eller säljtratt

Ett sätt är att skapa en sk ”sales funnel” eller ”säljtratt” där du i ett flertal steg styr dina besökares resa mot rätt mål.

Att med sekventiellt innehåll som är framtaget för att i varje steg locka dem vidare.

Hur en ”säljtratt” ser ut skiljer sig från fall till fall.

Ofta kan den ha sin början i sociala medier eller en sökning med Google och lockar besökaren vidare till en landningssida på din webbplats där det finns ett lockande erbjudande som du får ta del mot att hen lämnar sin mailadress/kontaktuppgifter.

Har du väl fått mailadressen så fördjupar du relationen än mer med värdefullt innehåll (video).

Detta kan du göra genom att koppla på automatiserade mailflöden som i ett flertal sekventiella steg förser dina potentiella kunder med matnyttigt innehåll (hörde jag video?).

På så sätt kan du skapa en automatisk säljmaskin som levererar in värdefulla ”leads” till dig dygnet runt.

Ett flertal mailtjänster som exv. MailchimpDrip och MailerLite erbjuder e-mail automation redan i gratis versionen. Några erbjuder även möjlighet att skapa enklare landningssidor.

Allt handlar om att bygga relationer och förtroende.

Om och när besökaren är mogen tar hen förhoppningsvis steget och blir en betalande kund.

 

 

fa-resultat-anvand-video-som-en-boss-4

Resultat är mätbart

Hur vet du då att det blir ett resultat och framförallt ett resultat som överensstämmer med målen du satt.

Där behöver du använda de analysverktyg som finns till pass.

Google Analytics för din webb för att se hur den levererar.

De olika sociala plattformarna har sina verktyg och YouTube har sitt.

Jobbar du resultatbaserat så mäter du kontinuerligt på dina insatser och lever inte resultatet upp till dina mål så måste du ”tweaka” och förbättra.

Det kan vara budskapet som behöver finjusteras, att du behöver se över din målgrupp eller att du behöver använda en annan kanal.

Ofta kan det räcka med små små justeringar för att förbättra resultatet och mäter du kontinuerligt så ser du direkt när din marknadsföring börjar ta fart och ”flyga”.

 

Resultat kräver kunskap och förståelse

Som du nog nu förstått så räcker det inte med att skapa en video att slänga upp likt en gryta med kokt spaghetti på väggen och hoppas på att något ska fastna och att du ska få ett bra resultat.

Det krävs stor kunskap och förståelse samt ett minutiöst och engagerat jobb för att skapa resultat.

Jobbar du med en filmbyrå, ett produktionsbolag eller en reklambyrå – se till att de har de kunskaper som behövs för att uppnå dina resultat.

Våga ställ frågor och kräv svar.

För i slutändan är det resultatet som räknas och kan du räkna hem kostnaden för dina marknadsinsatser så är det definitivt ett första steg mot bättre affärer.

Har du frågor angående hur du kan använda video för att skapa resultat för dig och ditt företag hör gärna av dig till thomas@anymotion.se eller på tel. 0702-85 65 95.

Och vill du veta mer om videomarknadsföring kan du läsa här.

 

 


Share This